Επικοινωνια

Shoot-Off Team Greece & Cyprus
Ελλάδα
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για Ελλάδα και Κύπρο
Κωνσταντίνος Παναγόπουλος
Δροσιά
email: shootoffgreece@yahoo.com
tel: +30 6945 337 447
Κύπρο
Αποκλειστικός συνεργάτης
Χαράλαμπος Αναστασίου
Λάρνακα
email: chanastasiou23@gmail.com
tel: +357 96 412 272, +357 96 070 303